Vznik a utváření jizvy


Jizvy představují přirozený způsob uzavírání rány.

Když je naše kůže zraněná, v ráně se deformuje její původní seskupení. To může být způsobeno mechanickým poraněním (např. říznutí, bodnutí nebo kousnutí), teplem (např. popálení nebo opaření), nebo chemickými poraněními (například poleptání kyselinou). Povrchové poranění kůže se hojí bez jizvy. Jakmile je však rána hlubší, vytvoří se jizva. Tělo reaguje na zranění v sérii koordinovaných kroků, jenž každý pomáhá ránu zahojit.


Tvorba jizvy obr č.1

Nedříve se vytváří krevní sraženina v ráně a aktivují se růstové faktory, které stimulují tvorbu nové tkáně.


Tvorba jizvy obr č.2

Po dvou až třech týdnech je rána na povrchu uzavřena prostřednictvím nově vytvořené tkáně.


Tvorba jizvy obr č.3

Proces hojení v hlubších vrstvách kůže a tvorby nové tkáně však bude ještě trvat měsíce. Toto je fáze, ve které může být tento proces jizev pozitivně ovlivněn.

  • ©2019 Alpen Pharma CZ, s.r.o.